ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
سالن کارگاه­های تهران

تاریخ  

سالن

کتابخانه

کلاس

شماره (1)

کلاس

شماره (2)

کلاس

شماره (3)

کلاس

شماره (4)

کلاس

شماره (5)

26 صبح  

Continental-scale Geochemical Mapping (Alecos Demitriades)

         
27 بعدازظهر  

Introduction to gem identification  (seriwat samin panya)

         
28 صبح    مبانی تخصصی پردازش و تفسیرداده های ژئوفیزیک هوایی
(پرفسور Meri-Lisa Airo از فنلاند)
 

سنگ­ شناسی

   

آموزش

نرم افزار

ArcGIS

 
29 صبح    

آموزش

نرم افزار

ArcGIS

 

اصول و کاربرد روش ژئوفیزیکی GPR

 مدل سازی و ارزیابی ذخیره معدنی با نرم افزار Gemcom    
30 صبح    

آموزش

نرم افزار

ArcGIS

 

مطالعات

پیش امکان سنجی

پروژه های معدنی با نرم افزار کام فار

 اصول و کاربرد روش ژئوفیزیکی مغناطیس سنجی  

معرفی

نرم افزار

(usimpac)

و

کاربرد آن

 

گوهرها

(تراش دامله)تاریخ درج : دوشنبه 21 بهمن 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 1680
آخرين تاريخ بازديد :18 مهر 1397  15:0
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :